Senterleder

Grorud Senter

SE MER

Senterleder 60% - Grorud Senter
Søknadsfrist: 31.05.2021

Som senterleder har du det overordnede ansvaret for å lede den daglige – og kommersielle driften av senteret innenfor gjeldende lover, forskrifter, regelverk og interne rutiner i tett samarbeide med ansatte i driftsselskapet og de ulike stabsfunksjoner i Scala. Senterleder har ansvar for ansatte i driftsselskapet i tillegg til drifts- og markedsbudsjettet, markeds- og mediaplaner, salgsfremmende aktiviteter, oppfølging av leietakere, kunder, media og markedsaktører. Du skal fylle en selvstendig rolle med stort handlingsrom, og får stor grad av frihet til å forme din egen arbeidsdag. 

Hvem ser vi etter:
  • Du har relevant erfaring fra enten kjøpesenterdrift, salg, markedsføring, butikk og/eller kjededrift.
  • Du har svært god markedsforståelse og skaper engasjement og lagånd blant kollegaer, leietakere og ansatte på senteret.
  • Du er ikke redd for å omfavne utviklingen av det digitale kundemøte og se synergien mellom det fysiske og digitale
  • Du tar initiativ, er kreativ og har en sterk gjennomføringsevne
  • Du er god på struktur og planlegging
  • Du er street smart og har utpreget kremmerånd
  • Du trives godt i lederrollen, er en sterk nettverksbygger og har sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Stian Tørres, Leder kommersiell drift og marked Scala Eiendom på mobil 977 89 319
Herman Lyngved Hauge, Eiendomssjef Scala Eiendom på mobil 928 22 087
 
CV og Søknad kan sendes til: post@scalaeiendom.no
Søknadsfrist: 31. mai

Grorud senter er ett attraktivt kjøpesenter som i 2017 fikk totalrenovert fellesareal innvendig og fremstår i dag som et moderne nærsenter.
Grorud sentrum er av Oslo kommune definert som ett av 5 knutepunktsområder i Oslo. Senteret ligger rett ved siden av T-banestasjonen og er en viktig del av knutepunktsområdet.
Det pågår nå et planprogram for Grorud sentrum i regi av kommunen og det er forventet betydelig boligbygging og utvidelse av senteret i etterkant av dette.
 
I 2020 hadde senteret 1,4 millioner besøkende, 260 parkeringsplasser og en omsetning på 422 mill. Senteret har en god leietakermiks bestående av butikker, serveringssteder, service og helse.

Scala Eiendom er et norsk eiendomsselskap som eier, utvikler og drifter 23 sentre med en omsetning på 11,5 mrd.  Scala har vokst sterkt siden oppstarten i 2012 og har tre norske eiere: NorgesGruppen, Fredriksborg og Schage Eiendom.

www.scalaeiendom.no
 
Data du sender med skjemaet blir bare brukt i formål til å søke stilling hos oss. Vi forbeholder oss til å beholde data i tilfelle en annen passende stilling skulle dukke opp, men vil brukes utelukkende til dette formål. Ta kontakt hvis du ønsker å bli fjernet fra vår søknadsdatabase. Du finner mer informasjon i vår personvererklæring.